Kategorier
Ventilation

Ventilation i Uppsala för bra luftväxling

Att inomhusluften i ett hus ska bytas ut regelbundet inser de flesta. Men hur ska det göras på bästa sätt? Kontakta en expert på ventilation i Uppsala.

Luften i ett hus måste bytas hela tiden. Om det inte sker kommer de boende inte att må bra och dessutom kan fukt uppstå i olika delar av huset. Men det är inte alltid lätt att begripa sig på hur ventilationen fungerar. I flera äldre hus är självdragsprincipen vanlig. Kall luft kommer in genom ventiler och varm luft lämnar via en skorsten.

Familjen har köpt en ny villa i utkanten av Uppsala. Efter att ha bott i huset någon tid börjar ni förstå att ventilationen inte fungerar ordentligt. Huset är relativt modernt och har ett så kallat FTX-system. I ett sådant system värms tilluften upp av frånluften genom en värmeväxlare. Det är naturligtvis bra och innebär att kostnaden för uppvärmning minskar.

Ventilation i Uppsala – servicebehov

Ett avancerat ventilationssystem med exempelvis värmeväxlare fungerar inte utan service. Förhållanden i huset kan ha ändrats, men därom får inte ett ventilationssystem automatiskt besked. En servicetekniker måste tillkallas. Du bestämmer dig för att kontakta en firma som arbetar med ventilation i Uppsala. Teknikern inspekterar systemet och gör mätningar av husets luftflöden.

Det visar sig att den tidigare ägaren gjort ett antal ändringar i huset under resans gång. Ett rum har byggts till och badkaret i badrummet har bytts ut mot en dusch. Med en dusch uppstår mer vattenånga och den måste naturligtvis dras ut direkt och gärna med en reglerbar fläkt.