Kategorier
OVK

OVK besiktning i Stockholm: garantin för ren och hälsosam ventilation

Att säkerställa god luftkvalitet i våra hem är av yttersta vikt. En OVK besiktning i Stockholm är nyckeln till att säkerställa att ventilationssystemet i ditt hem är i toppskick och friskt. Genom ventilationsanläggningar strömmar inte bara frisk luft, utan även damm, skräp och potentiellt farliga mikrober. Fukt och mörker kan skapa en grogrund för bakterier och mögel, vilket i sin tur kan spridas i ditt hem genom ventilationssystemet. Därför är det av yttersta vikt att regelbundet kontrollera och vid behov rengöra ventilationssystemet, samt se till att eventuella trasiga delar byts ut för att säkerställa att systemet fungerar korrekt.

Lagen kräver också att nya hus genomgår obligatorisk ventilationskontroll, OVK. Detta gäller även för hyreshus och offentliga lokaler, där återkommande kontroller är nödvändiga för att säkerställa god luftkvalitet. Om du inte har utfört en OVK besiktning hemma på ett tag är det hög tid att kontakta en professionell ventilationsfirma. Deras inspektörer har den nödvändiga kompetensen och behörigheten för att utföra OVK besiktningar på ett noggrant och professionellt sätt.

OVK besiktning är en hälsofråga

Ett fräscht hem innebär inte bara att undvika fuktskador, utan också att hålla fläktrören rena. Insekter och fågelfjädrar kan samlas i ventilationskanalerna och skapa en grogrund för hälsoskadliga mikrober. När du köper ett hus är det därför av stor vikt att ställa frågor om tillståndet för ventilationssystemet, precis som du skulle göra med avloppsrören eller andra viktiga delar av fastigheten.

En genomförd OVK besiktning i Stockholm är inte bara en säkerhetsåtgärd för ditt hem utan även en faktor som påverkar dess värde. Alla eventuella problem eller åtgärder dokumenteras i ett protokoll, vilket kan vara till nytta när du i framtiden säljer eller hyr ut ditt hus. Det ger en trygghet för både säljare och köpare att veta att ventilationssystemet är i gott skick och att inomhusluften är så ren som möjligt.

Kategorier
OVK

OVK-besiktning i Stockholm behövs

Det finns så många regler och föreskrifter, men en hyresvärd får inte lov att strunta i dem. En OVK besiktning i Stockholm är både nödvändig och lagstadgad.

Speciellt i storstadsmiljö är det nödvändigt att kontrollera den luft man andas in. Ventilation inomhus måste fungera felfritt, annars får man ner bakterier och smuts i luftrören. För allergiker och barn är det extra viktigt. Därför är det lagstadgade intervaller på OVK besiktning i Stockholm, bland annat när det gäller förskolor och andra offentliga lokaler.

Hyreshus och äldreboenden är också ålagda att göra en så kallad OVK, obligatorisk ventilationskontroll. När folk vistas inomhus under lång tid blir luften dålig om man inte har ordentlig kapacitet på fläktar och filter. Det kan samlas smuts och mikrober som sedan cirkulerar i luften.

OVK besiktning med proffs

Det är certifierade inspektörer som utför OVK och som skriver protokoll på resultatet. Därför är det lätt att gå tillbaka och se när kontroller gjordes senast. Om någon är fel går det lätt att byta ut en del av en fläkt, eller kanske är hela anläggningen utsliten. Det syns och kommer fram vid en professionell kontroll. Nyblivna husägare får inte glömma OVK i Stockholm.

För den som vistas i ett rum är det inte så självklart att misstänka ventilationen när man får ont i huvudet eller tycker att det går trögt att andas. Därför är det nödvändigt att en OVK besiktning i Stockholm blir genomförd med jämna mellanrum. Som hyresvärd måste man följa lagen, inte minst med tanke på hyresgästernas hälsa.

Kategorier
OVK

OVK besiktning i Stockholm, för din byggnad

Boka en OVK besiktning i Stockholm när du behöver hjälp med din ventilation. Att kunna andas frisk luft både hemma och på jobbet är viktigt för hälsan.

Att din ventilation fungerar är viktigt. Dålig inomhusluft eller otillräcklig ventilation kan påverka ditt mående, och byggnadens livslängd. En undermålig ventilation kan bidra till att mögel växer i badrummet, eller att fukt får fäste i väggarna. Det är givetvis inte bra, varken för dig eller byggnaden. För att förhindra detta kan du boka en ventilationsbesiktning.

För nybyggda hus och lokaler krävs en så kallad OVK, obligatorisk ventilationskontroll. En OVK i Stockholm bidrar till att se till att både du och din byggnad mår bra, både idag och i många år framöver.

OVK besiktning är viktigt för hälsan

OVK i Stockholm utförs av kunniga fackpersoner som verkligen förstår sig på luft och ventilation. Det finns en rad olika system och detaljer som ska klaffa för att kunna ge dig optimal ventilation. Det handlar inte bara om att ditt sovrum eller konferensrum ska ha frisk luft, det är mer som spelar in. Ventilation handlar exempelvis både om luften som kommer in och luften som släpps ut, samt hur den behandlas på vägen.

Om du eller dina anställda lider av svåra allergier kan det vara klokt att ta en extra titt på ventilationen. Kanske har ni kanaler eller filter fulla med damm som irriterar era luftvägar. Du kanske behöver komplettera ditt ventilationssystem med ett modernt filter, som filtrerar bort damm, pollen och luftföroreningar. Då kan ni andas lättare och må bättre.

Kategorier
OVK

Därför kan du tvinga fram en OVK-besiktning i Göteborg

En grundlig OVK-besiktning är ingenting din hyresvärd i Göteborg kan slippa undan. Ventilationskontrollen är obligatorisk och regleras enligt svensk lag.

Den som någon gång bott i en lägenhet med dålig luft vet hur stor påverkan just luften har på vår hälsa och vårt allmänna välmående. Sprängande huvudvärk, trötthet och rinnande ögon kan alla vara symptom som kommer av just dålig luft och undermålig ventilation. Det kan inte nog understrykas hur viktig inomhusmiljön är för vårt välbefinnande.

Du som just nu befinner dig i en sådan boendemiljö ska veta att det faktiskt åligger fastighetsägaren att se till att ditt hem har en fullgod ventilation. Och det ska kontrolleras med jämna mellanrum att så faktiskt är fallet. Det kallas OVK-besiktning, och regleras enligt svensk lag.

OVK-besiktning är ett måste för alla hyresvärdar i Göteborg

Om du misstänker att det var länge sedan din hyresvärd utförde OVK i Göteborg kan du kontakta till exempel Hyresgästföreningen för att få hjälp med att ta snacket med din hyresvärd. De kan säkert tipsa din hyresvärd på ett diskret sätt om vilka aktörer i Göteborg som gör de allra mest noggranna OVK-besiktningarna.

För din hyresvärd eller fastighetsägare har nämligen inga som helst möjligheter att slippa undan att kontrollera ventilationen och luften i huset enligt konstens alla regler. OVK står för “obligatorisk ventilationskontroll” och är just det. Obligatorisk. Anledningen till att kontrollen är ett absolut måste är att luft och inomhusmiljö är en sådan viktig faktor för människors hälsa.

Kategorier
OVK

Viktigt med regelbunden OVK-besiktning

Vad innebär en OVK-besiktning och varför är det så viktigt? Hur ofta denna typ av besiktning behöver göras beror på ett flertal faktorer. Läs vidare här nedan om vad en OVK-besiktning innebär.

Med hjälp av en OVK-besiktning kontrollerar man hur ventilationen ser ut i en byggnad och om den är hel och fungerande. Det kan till exempel vara så att det är någonting fel med ventilationen som bara upptäcks vid en besiktning eller kontroll. Därför är det viktigt att göra regelbundna kontroller av ventilationssystemet så att felen kan upptäckas. Om ventilationen i byggnaden inte är tillräcklig så kan luften inomhus bli dålig och man kan få problem med trötthet eller till och med utveckla allergier. En fungerande inomhusluft och ventilation är viktig för alla som bor eller vistas i huset, så se till att genomföra din OVK-besiktning när det blivit dags.

Smuts och damm i ventilationen vid OVK-besiktning

Vid en besiktning av ventilationen i ditt hem så gås hela systemet igenom bit för bit för att kontrollera att allting ser rätt ut. Fungerar allting som det ska eller är det något som är trasigt och behöver bytas ut? Det kan också vara så att det är något som har fastnat i ventilationstrumman. Ibland kan till exempel fåglar ta sig in och fastna kvar där i. Då behöver man se till att få ut den. Damm, smuts och andra partiklar kan också stanna kvar inne i systemet, och även sådant är viktigt att rensa. Allting skrivs ned i protokollet så att man vet vad man behöver åtgärda. Läs mer om OVK på denna sida: ovkbesiktning.nu