Kategorier
OVK

OVK-besiktning i Stockholm behövs

Det finns så många regler och föreskrifter, men en hyresvärd får inte lov att strunta i dem. En OVK besiktning i Stockholm är både nödvändig och lagstadgad.

Speciellt i storstadsmiljö är det nödvändigt att kontrollera den luft man andas in. Ventilation inomhus måste fungera felfritt, annars får man ner bakterier och smuts i luftrören. För allergiker och barn är det extra viktigt. Därför är det lagstadgade intervaller på OVK besiktning i Stockholm, bland annat när det gäller förskolor och andra offentliga lokaler.

Hyreshus och äldreboenden är också ålagda att göra en så kallad OVK, obligatorisk ventilationskontroll. När folk vistas inomhus under lång tid blir luften dålig om man inte har ordentlig kapacitet på fläktar och filter. Det kan samlas smuts och mikrober som sedan cirkulerar i luften.

OVK besiktning med proffs

Det är certifierade inspektörer som utför OVK och som skriver protokoll på resultatet. Därför är det lätt att gå tillbaka och se när kontroller gjordes senast. Om någon är fel går det lätt att byta ut en del av en fläkt, eller kanske är hela anläggningen utsliten. Det syns och kommer fram vid en professionell kontroll. Nyblivna husägare får inte glömma OVK i Stockholm.

För den som vistas i ett rum är det inte så självklart att misstänka ventilationen när man får ont i huvudet eller tycker att det går trögt att andas. Därför är det nödvändigt att en OVK besiktning i Stockholm blir genomförd med jämna mellanrum. Som hyresvärd måste man följa lagen, inte minst med tanke på hyresgästernas hälsa.